Program Rikskonferensen 2018

Nedan finner du det senast uppdaterade programmet för Folk och Försvars Rikskonferens 2018 - dag för dag.

SÖNDAG 14 JANUARI

Välkomstord

Göran Arrius, ordförande Folk och Försvar
Maud Holma von Heijne, generalsekreterare Folk och Försvar

Sveriges säkerhet i en ny värld

Stefan Löfven, statsminister

Säkerhetspolitik i norra Europa – Natos syn

Jens Stoltenberg, generalsekreterare North Atlantic Treaty Organization

Europeisk säkerhet – ett fördjupat samarbete

Christian Leffler, vice generalsekreterare European External Action Service

EU, Nato och vår gemensamma säkerhet

Anna Wieslander, Director for Northern Europe Atlantic Council och generalsekreterare för Allmänna Försvarsföreningen 
Gunilla Herolf, forskare i europeisk säkerhetspolitik
HC Hagman, ämnesråd Utrikesdepartementet

Säkerhetspolitiska utmaningar i en globaliserad värld

Margot Wallström, utrikesminister

Sveriges säkerhetspolitik - vårt alternativ

Ulf Kristersson, partiledare Moderaterna

Utrikespolitiska utmaningar för Sverige

Kenneth G Forslund (S), ordförande Utrikesutskottet
Karin Enström (M), gruppledare i EU-nämnden
Anders Lindberg, ledarskribent Aftonbladet
Katarina Tracz, chef Frivärld

Säkerhetspolitiska nedslag

Asien – ett nytt maktcentrum: Jerker Hellström, säkerhetspolitisk analytiker FOI
Mellanöstern – tre perspektiv: Alexander Atarodi, Mellanösterexpert på Sida/forskare vid Handelshögskolan i Göteborg
Arktis – klimatförändringar och säkerhetspolitik: Björn Lyrvall, ambassadör Arktis

MÅNDAG 15 JANUARI

Framtidens försvarspolitik

Peter Hultqvist, försvarsminister

Det nya totalförsvaret

Björn von Sydow (S), ordförande Försvarsberedningen

Det nya totalförsvaret - Kommentarer från partiernas representanter i Försvarsberedningen

Ett stärkt militärt försvar

Micael Bydén, överbefälhavare

Utvecklingen av ett civilt försvar

Nils Svartz, vik. generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

KAFFE

Perspektiv – att bygga ett psykologiskt försvar enligt KV21

Mikael Odenberg, styresman Kungliga Krigsvetenskapsakademien

Hur uppnår vi försvarsvilja?

Annika Nordgren Christensen, försvarspolitisk expert
Malin Dreifaldt, ordförande Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté
Benjamin Dousa, förbundsordförande MUF
Hanna Cederin, Ung Vänster

PAUS

Att planera ett totalförsvar

Peter Molin, länsråd Gotland
Maria Lindkvist Dädeby, avdelningschef Trafikverket
Jan Törnqvist, chef Insatsledningen Försvarsmakten
Margareta Wahlström, ordförande Röda Korset

MIDDAG

Försvarsutgifter på 2% av BNP – vad innebär det för Europa och Sverige?

Pär Malmberg, Mckinsey & Company (10 min inledning) 

Diskussion: effekter på vårt försvar och samhälle

Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket
Johan Eklund, professor industriell ekonomi och VD Entreprenörsskapsforum
Dennis Gyllensporre, chef Ledningsstaben Försvarsmakten
Philip Botström, förbundsordförande SSU
Magnus Ek, förbundsordförande CUF

TISDAG 16 JANUARI

En politik för inrikes säkerhet

Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister

Hur skapar vi ett säkrare Sverige?

Jan Björklund, partiledare Liberalerna
Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister

PAUS

Terrorism – nordiska erfarenheter

Anders Thornberg, chef Säkerhetspolisen i Sverige (SÄPO)
Finn Borch Andersen, chef Politiets Efterretningstjenste i Danmark (PET)
Benedicte Björnland, chef Politiets sikkerhetstjenste i Norge (PST)
Antti Pelttari, chef Skyddspolisen i Finland (Skypo)

Ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism

Erik Wennerström, generaldirektör Brottsförebyggande rådet

Perspektiv – hemvändare och radikalisering

Magnus Ranstorp, forskningsledare centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, Försvarshögskolan (FHS)
Beatrice Ask, riksdagsledamot (M)
Anna Carlstedt, forskare Ersta Sköndal Bräcke högskola
Christian Carlsson, förbundsordförande KDU

KAFFE

Cyberförmåga och hoten mot vår IT-infrastruktur

Lars Nicander, chef centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, Försvarshögskolan (FHS)
Gunnar Karlson, chef Militära underrättelse och säkerhetstjänsten (MUST)
Cecilia Laurén, IT-säkerhetsspecialist Försvarets Radioanstalt (FRA)

PAUS

Informationspåverkan – tre perspektiv

Max Arhippainen, informationsdirektör Försvarsministeriet Finland
Mostafa Schurmann, säkerhetschef Sveriges Television (SVT)
Rikard Lindholm, marketing scientist & grundare Semantiko

Valet 2018 – hur skapar vi motståndskraft?

Mikael Tofvesson, chef enheten för omvärld och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Patrik Oksanen, politisk ledarskribent Hudiksvalls Tidning/Mittmedia AB

Valet 2018 – hur skyddar vi demokratin?

Stefan Hector, chef för Nationella operativa avdelningens operativa enhet inom Polisen
Anders Thornberg, chef Säkerhetspolisen (SÄPO)
Hanna Lidström, språkrör Grön Ungdom
Joar Forssell, förbundsordförande LUF

PAUS

Film som terrorismens nya vapen

Anna Serner, verkställande direktör Filminstitutet
Stefan Hector, chef för Nationella operativa avdelningens operativa enhet inom Polisen
Benedicte Björnland, chef Politiets sikkerhetstjenste i Norge
Magnus Ranstorp, forskningsledare centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, Försvarshögskolan (FHS)